Rzecznik w obronie praw dzieci 

Uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu z dniem 1 października 2010 r. utworzone zostało stanowisko Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD, które objął Łukasz Dembiński - pedagog, dyrektor biura TPD w Elblągu.

Stanowisko rzecznika powstało w ramach ogólnopolskiego programu "Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 rejonach kraju", realizowanego przez Zarząd Główny TPD w Warszawie w okresie: wrzesień 2010 - czerwiec 2011. W ramach programu pracowało 17 regionalnych rzeczników z różnych części Polski. Dołączyli oni do grupy 13 rzeczników, działających już od kilku lat.

Rzecznictwo praw dziecka jest statutowym zadaniem TPD. Powołanie Społecznych Rzeczników Praw Dziecka ma na celu zwiększenie efektywności TPD w egzekwowaniu praw dziecka oraz udzielanie rodzinom wsparcia w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci.

Rzecznik nie zastępuje innych osób ani instytucji działających na rzecz utrzymania porządku publicznego, opieki nad dzieckiem, czy pomocy dzieciom i rodzinie. Interweniuje wtedy, gdy dziecku dzieje się krzywda i nie znajduje ono pomocy w publicznych instytucjach, działających w obszarze pomocy społecznej, edukacji i wychowania. W celu zwiększenia skuteczności działania współpracuje ze specjalistami oraz instytucjami które są niezbędne do rozwiązania zgłoszonego problemu.

Pomimo zakończenia programu "Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka" osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prawnej i psychologicznej związanej z krzywdzeniem dziecka i łamaniem jego praw, nadal mogą zgłaszać się do TPD.

Poinformuj nas, jeśli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu dziecku dzieje się krzywda lub jeżeli jesteś dzieckiem i uważasz, że ktoś łamie Twoje prawa.

Pamiętaj! "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" (J. Korczak).

dodany przez TPD 2010.10.04


©2006 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Elblągu | TPD home | o nas |aktualności | partnerzy | mapa strony | kontakt